Vragen? Bel of mail gerust:

iCanVisit

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij aanmaak accommodatie/partner gaat deze akkoord met de algemene voorwaarden. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle samenwerkingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en of producten namens iCanVisit, tenzij anders schriftelijk met elkaar overeengekomen.

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van iCanVisit zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Een aanbod is maximaal 1 maand geldig tenzij anders aangegeven.

Auteursrecht/gebruikslicentie 

Al het materiaal op de website/het platform iCanVisit is eigendom van iCanVisit, tenzij anders aangegeven en/of geüpload door aan iCanVisit verbonden partijen zoals accommodaties en partners. Wil je beelden of tekst van de website/het platform iCanVisit gebruiken en/of kopiëren in welke vorm dan ook, contact dan vooraf iCanVisit voor toestemming. Ook als je materiaal dat niet van jezelf is wilt delen met anderen bijvoorbeeld via social media of op je website, dan vernemen we dit graag vooraf. Neem hiervoor contact met ons op via: info@icanvisit.com.

Vermelding op het platform iCanVisit (oplevering) 

Geschiedt na afronding van de in te vullen gegevens/informatie bij 'aanmelding'. Meestal binnen enkele uren, in ieder geval binnen 1 - 3 werkdagen. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden er vertraging voorkomt. Hiervan stellen wij je zo snel mogelijk op de hoogte. Mocht je hierover vragen hebben, contact ons dan gerust via: info@icanvisit.com.

Werkgebied 

Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Neem voor mogelijkheden in andere landen contact met ons op via:info@icanvisit.com.

Accommodaties

Het platforma iCanVisit biedt accommodaties een gratis webpagina welke specifiek gericht is op de (potentiele) gasten van de accommodatie(s). De informatie die getoond wordt is snel en eenvoudig door gasten te gebruiken middels link of door het eenvoudig scannen van een QR-code (bijvoorbeeld bij ontvangst van reisbescheiden en/of in de locatie).

De iCanVisit webpagina voor accommodaties is gericht op het verstrekken van functionele informatie aan de recreant, bijvoorbeeld ter voorbereiding op het bezoek of tijdens diens aanwezigheid in de accommodatie. De informatie heeft als doel de accommodatie alsook de omgeving zo goed als mogelijk bij de recreant in beeld te brengen teneinde het verblijfsgenot te vergroten.

Partners

Het platform iCanVisit biedt iedere accommodatie de mogelijkheid om zelf eigen informatie te communiceren aan haar gasten alsook om eventueel zelf partners uit te nodigen voor een (betaalde) vermelding. Partners kunnen ook door iCanVisit uit naam van de accommodatie worden uitgenodigd ten behoeve van de webpagina van de betreffende accommodatie

De door iCanVisit geadviseerde tariefstelling voor betaalde (commerciële) vermeldingen van partners wordt periodiek vastgesteld door iCanVisit en actief gecommuniceerd aan accommodaties. De tariefstelling is afhankelijk van het aantal gasten dat de accommodatie kan ontvangen. Op deze wijze kunnen partners snel, op de door henzelf gewenste manier en binnen het kader van de website iCanVisit, eenvoudig in beeld komen bij bezoekers van een accommodatie. In het kader van commerciële partners kun je bijvoorbeeld denken aan restaurants, verhuurbedrijven, musea, markten, wandelingen, etc. etc.

Samenwerkingen

iCanVisit biedt een gratis webpagina aan accommodaties. (Commerciële) partners betalen een vergoeding voor vermelding op de webpagina van een accommodatie, tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien de voorkeur uitgaat naar een andere dan de reguliere manier van samenwerken, neem dan contact op met: info@icanvisit.com.

Levering van (marketing) producten/overige goederen

Eventuele bestellingen worden normaliter verzonden door een extern postbedrijf. Bij bezorging door een postbedrijf zijn de bezorg-voorwaarden van het postbedrijf van toepassing. De artikelen worden zorgvuldig verpakt voor transport en de verzender kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten van het postbedrijf. Bij ontvangst dient de koper/ontvanger de levering te controleren op schade/onvolkomenheden. Indien het product niet naar wens is afgeleverd, neem contact met ons op via: info@icanvisit.com. 

Tarieven

Al de genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Privacy

Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van iCanVisit. De persoonsgegevens worden onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen verstrekt, behalve als dat nodig is voor de verwerking van de opdracht/levering of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als een overheidsinstantie dit vereist en hiertoe gerechtigd is). De uitgebreide privacyverklaring is via de link op de website te raadplegen. 
Annuleren betaalde vermelding
Voor betaalde partner vermeldingen welke een looptijd hebben van meer dan 1 jaar is annulering mogelijk over de periode na het eerste jaar, mits kenbaar gemaakt binnen 1 maand na betaling. Daarbij dient de rede van annuleren kenbaar gemaakt te worden met referentienummer, factuurnummer of betaaldatum. Na beoordeling en accordering is restitutie maximaal gelijk aan het bedrag dat is betaald voor de resterende periode na het eerste jaar.  

Annuleren andere betalingen

Indien er door een accommodatie of een andere partij betalingen gedaan zijn of worden aan iCanVisit welke geen betrekking hebben op een vermelding dan gelden de bepalingen zoals met elkaar overeengekomen in de tussen partijen gesloten schriftelijke overeenkomst.

Retourneren van (marketing) producten/overige goederen

Voor zakelijke relaties is het retourneren van producten mogelijk conform Nederlandse wetgeving. Geretourneerde zaken dienen altijd voorzien te zijn van een begeleidend schrijven met reden van retourneren alsook een referentie (bestelnummer/orderdatum).

Betaling

Betaalde partner vermeldingen dienen direct na bestelling afgerekend te worden. Na betaling ontvang je desgewenst een factuur met betalingsbevestiging. Er kan op diverse manieren afgerekend worden, onder andere met iDEAL of Klarna. 
Alle andere betalingen dienen binnen 14 dagen aan iCanVist te worden betaald, tenzij partijen hier andere schriftelijke afspraken over hebben gemaakt.

Uitnodigen partners

Het uitnodigen van partners kan zowel door de accommodatie alsook door de medewerkers van het platform iCanVisit geschieden.

Looptijd samenwerking

De samenwerking van iCanVisit met de accommodatie is minimaal gelijk aan de termijn van de betalende partner(s). 

Invulling samenwerking

iCanVisit heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van het in de lucht houden van een goed werkende website ten behoeve van de bij haar aangesloten accommodaties en partners. Een accommodatie heeft de verplichting om de haar aangeboden gratis webpagina actief te promoten richting haar gasten zowel indien mogelijk vooraf, door de speciaal voor de accommodatie aangemaakte link en QR code te delen bij de boekingsbescheiden, alsook indien mogelijk deze link en QR code actief te communiceren op/in de locatie teneinde de recreant te wijzen op de mogelijkheden in de omgeving. 

Partnership/Samenwerkingen

Interesse in een partnership of in samenwerken? Neemt u dan gerust contact met ons op via de contactpagina of stuur een mail naar: info@icanvisit.com.

iCanVisit is een handelsnaam van Berdaf BV.

KvK 17204209 | BTW ID NL 817.869.542.B02 | Oisterwijk | 5076 HW - 1                                                  (29-07-2021)