Vragen? Bel of mail gerust:

iCanVisit

PRIVACYVERKLARING

Via het platform iCanVisit worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt. iCanVisit vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij deze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van het platform iCanVisit verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Al de door u opgegeven gegevens zoals bijvoorbeeld NAW gegevens, Telefoonnummer, (factuur)adres & e-mailadres gebruiken we voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Om u op de hoogte te houden van de status van de aanmaak van uw account;
  • Om u te informeren over de afronding van uw account;
  • Om u op de hoogte te stellen van ontwikkelingen en updates van het platform iCanVisit.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciƫle doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met onze privacyverklaring?
Als u wenst te reageren op onze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen per email: info@icanvisit.com.

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of uzelf uitschrijven voor onze communicatie per e-mail.

Over communicatie per schriftelijke post
Als u ons online uw huis/postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd heeft dan wel waarvan u vooraf op de hoogte bent gesteld, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als u ons online uw telefoonnummer meedeelt, zullen wij u alleen telefonisch contacten als dit nodig is of we dit nodig achten omtrent het platform iCanVisit.

Registreren voor uw bestelling
Bij bepaalde onderdelen van het platform iCanVisit moet u zich eerst registreren, zoals wanneer u bijvoorbeeld een account aanmaakt. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacten in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van het platform iCanVisit kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u aansluit bij iCanVisit en/of er een bestelling plaatst/vermelding op maakt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

  • Per e-mail
  • Via social-media

Contactformulieren nieuwsbrief
Wij bieden via het platform iCanVisit mogelijkheden om vragen te stellen/informatie door te geven middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geĆÆnteresseerden willen informeren over het platform iCanVisit. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Het platform iCanVisit vertoont mogelijk advertenties via Google Adwords.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners voor het verwerken en leveren van uw bestelling. Deze partners zijn betrokken bij het leveren van de bestelling en/of het verwerken van de betaling van uw bestelling. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden voor marketing doeleinden.

Cookies

De website/het platform iCanVisit maakt gebruik van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wat zijn cookies? Cookies zijn eenvoudige en niet gevaarlijke tekstbestandjes die een computer of mobiel apparaat opslaat wanneer je onze webwinkel bezoekt.

Wanneer u de website/ons platform voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van de website/het platform vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw opdrachten/bestellingen af te handelen, inclusief eventuele garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens en facturen).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met het platform iCanVisit/onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over onze privacyverklaring, ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan alstublieft contact met ons op.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijziging van gegevens

Indien u inzage wenst in welke gegevens iCanVisit van u bijhoudt, of hierover vragen hebt, neem dan contact met ons op via de contactpagina of via: info@icanvisit.com.

iCanVisit is een handelsnaam van Berdaf BV.

KvK 17204209 | BTW ID NL 817.869.542.B02 | Oisterwijk | 5076 HW - 1                                                  (29-07-2021)